I løpet av åtte programmer begår Kristopher Schau konsekvent alle de syv dødssyndene; Hovmod, griskhet, begjær/utukt, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap. Disse brytes i land som er kjent for de ulike syndene. Det åttende programmet handler om frelse. Kristopher Schau er hardere, dypere og mer forrykt enn noen gang. I en blanding av Bibelhistorie, popkulturell dekadanse og utfordring av egne psykiske og fysiske grenser til det menneskelige ytterpunkt, tar Schau på seg oppgaven å bryte hver og en av de 7 dødssyndene, med et eneste mål for øye. Å bli dømt til fortapelse til evig tid. Hver ny synd bringer ham til et nytt land der Satan har fått tak på menneskene. Utukt i Bangkok, Vrede i Jerusalem og Fråtseri i Norge. Som Nansen stevnet mot sydpolen og Lindberg krysset Atlanteren holden Schau kursen fjellstøtt mot Helvete.

– Målsetningen for programmet var å få Kristopher nærmest mulig sentrum av helvete, sier Øystein Karlsen, som har ledsaget kompanjongene Morten Ståle Nilsen og Kristopher Schau jorden rundt i søken etter å bryte de syv dødssyndene.

De tre har jobbet med programmet i over to år. Karlsen, Schau og Nilsen holdt tidligere til på NRK-huset med radioprogrammet «Norge i krig».

Mere om programmet her.